Aydoğan DOĞRU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HUKUKU SOSYAL GÜVENLİK

Aydoğan Doğru İş Sağlığı Ve Güvenliği İş Hukuku Sosyal Güvenlik

Maltepe-Ankara Çankaya, Ankara
Aydoğan Doğru İş Sağlığı Ve Güvenliği İş Hukuku Sosyal Güvenlik
Aydoğan Doğru
Maltepe-Ankara
Çankaya , Ankara
İş Alanları

Özel Eğitim Kurumları

Aydoğan Doğru İş Sağlığı Ve Güvenliği İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hakkında

SGK Emekli Müfettişleri, SGK Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Müfettişleri kadromuz ile çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı iş kanunu-5510 sayılı SSGSS kanunu 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,ilgili yönetmelik ve tüzükler güncel yargı kararları kapsamında;

İşin Yürütümü Açısından Müşavirlik:

1- Çalışma hayatına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 

2- İşyerlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftişi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Teftişi denetimlerine hazır hale getirmek 

3- İşçi ve İşveren arasındaki hukuki ve İdari düzenlemeleri tanzim etmek ve Hukuki uyuşmazlıkların gerek idari gerekse İş Mahkemelerinde çözümlenmesine yardımcı olmak 

4- İşletmenin üçüncü kişilerle (Taşeron-Aracı) girişeceği iş ilişkilerinde Taşeron Sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamak 

5- Şirket Politikaları doğrultusunda yönetmelik ve talimatlar hazırlamak 

6- İşçi istihdamında işe giriş akitlerinin hazırlanmasından işçi çıkartılmasına kadar geçen süreç içerisinde bütün prosedürlerin yasal mevzuat çerçevesinde matbu evraklarla düzenlenmesi 

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlgili; 

1- İşyeri ve işçi bildirimleri, işyerinin devri, unvan değişikliği ve kapatılması 

2- Teminat iadesine ait İlişiksizlik Belgesi işlemleri 

3- Belediyelerce istenilen Yapı Kullanma İzin Belgelerinin alınması işlemleri 

4- İşverenlerin Taşeronlarla münasebetlerini düzenlemek 

5- Müşavirlik Raporlarının hazırlanması 

6- İdari Para Cezalarına istinaden itiraz ve savunmaların hazırlanması 

7- İşçilerin emeklilik işlemleri ve bunlarla ilgili matbu evrakların hazırlanması tanzimi. 

İşçi Sağlığı İş Güvenliği İle İlgili

1- İşletme bünyesinde mevcut olan işyerlerinde İş güvenliği uzmanı-işyeri hekimi çalıştırılması iş güvenliğine ilişkin mevzuatın denetlenmesi  

2- İşyeri tehlike standartlarına göre İş Güvenliği Formatlarının hazırlanması 

3- İşletme yönetim ve idari kadroların İşçi Sağlığı ve İş Konusunda eğitilmesi 

4- İşyeri bazında kaza risk noktaları dikkate alınarak Emniyet Talimatnamesinin hazırlanması 

5- Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde belirtilen işyerleri ile Parlayıcı ve Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde İçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüklerine ilişkin ilgili güvenlik tedbirlerini uygulamak 

6- Elektrik, Makine, Tezgah ve Tesislerde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.   

7- İşyerinde işçi istihdamı esnasında olabilecek kaza ve meslek hastalıları risklerinin asgariye çekilmesi için risk analizleri yapmak 

8- Çalışma düzeni içerisinde ortaya çıkabilecek risklerden işçileri haberdar etmek 

9- Çalışanları kaza risklerinden koruyabilmek amacıyla kurallar belirlemek ve tavsiye etmek, kuralların eğitimlerle yerleşmesini sağlamak 

10- Meydana gelebilecek iş kazalarında, İş Mahkemelerinde konu ile ilgili müşavirlik hizmeti yapmak, bilirkişi raporlarını teknik incelemek,Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli müracaatları yapmak, şirket menfaatleri doğrultusunda hukuki itirazları hazırlamak 

11- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak idari denetimlere nezaret etmek, gelebilecek İdari Para cezalarına karşı savunma itiraz hazırlamak gibi konularda Danışmanlık Hizmeti verilmektedir.

Aydoğan Doğru İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FİRMA TEKİL ZİYARETÇİLERİ

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Her hakkı saklidır. e-sirket.biz | 2000